Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΕΤΟΥΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΠΟΡΤΑΣ SMART FORTWO